Swedish craft - free shipping over €99 / $199
United States (USD) change
INSJÖN HOME > News

News

Åhldräll Cushion cover, Ivory (Semi-bleached)
50 x 50 cm
$79
Tällbergskrus Cushion cover, Pink
45 x 45 cm
$75
Åhldräll Cushion cover, Yellow
50 x 50 cm
$79
Wheat warmer, Sundborn, White/Green
50 x 18 cm
$42

Pencil case, Åhldräll, Grön/Röd
20 x 4 cm
$22.90
Pencil case, Åhldräll, Light Blue/Blue
20 x 4 cm
$22.90
Pencil case, Åhldräll, Pink
20 x 4 cm
$22.90
Key strap, Åhldräll, Green/Red
2 x 90 cm
$16.90

Key strap, Åhldräll, Pink
2 x 90 cm
$16.90
Key strap, Åhldräll, Light Blue/Blue
2 x 90 cm
$16.90
Key strap, Åhldräll, Blue
2 x 90 cm
$16.90
Tote bag, Sveadräll, Unbleached/Green
40 x 45 cm
$45

Tote bag, Norrlandskrus, Grey
40 x 45 cm
$54
Tote bag, Norrlandskrus, Pink
40 x 45 cm
$54
Tote bag, Norrlandskrus, Light Blue
40 x 45 cm
$54
Tote bag, Anette, Blue
40 x 45 cm
$45

Tea cosy, Åhldräll, Light Blue/Blue
27 x 34 cm
$36
Tea cosy, Åhldräll, Pink
27 x 34 cm
$36
Tea cosy, Åhldräll, Green/Red
27 x 34 cm
$36
Tea cosy, Åhldräll, Blue
27 x 34 cm
$36

Pot holder, Åhldräll, Green/Red
22 x 22 cm
$29
Pot holder, Åhldräll, Light Blue/Blue
22 x 22 cm
$29
Pot holder, Åhldräll, Pink
22 x 22 cm
$29
Pot holder, Åhldräll, Blue
22 x 22 cm
$29

Oven glove, Åhldräll, Green/Red
22 x 22 cm
$36
Oven glove, Åhldräll, Blue
22 x 22 cm
$36
Oven glove, Åhldräll, Light Blue/Blue
22 x 22 cm
$36
Oven glove, Åhldräll, Pink
22 x 22 cm
$36

Apron, Åhldräll, Pink
80 x 100 cm
$95
Apron, Åhldräll, Green/Red
80 x 100 cm
$95
Matchbox, Åhldräll, White/Blue
110 x 63 mm
$4.90
Matchbox, Tällbergskrus, Blue
110 x 63 mm
$4.90

Matchbox, Sundborn, Red
110 x 63 mm
$4.90
Matchbox, Norrlandskrus, Green
110 x 63 mm
$4.90
Wheat warmer, Sundborn
50 x 18 cm
$42

Desktop view | Change to Mobile view